Hubert Van de Steene, Notaris te Denderleeuw

 

Hubert Van de Steene

Notaris te Denderleeuw

Coronamaatregelen: versoepeling bij het indienen van de aangifte van nalatenschap

20 april 2020

Mensen die jammer genoeg geconfronteerd worden met een overlijden, hebben andere zorgen aan hun hoofd dan het indienen van een aangifte van nalatenschap. Daarom krijgen de erfgenamen in Vlaanderen wat respijt. Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als ze de aangifte van nalatenschap indienen binnen de twee maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen.

Aangifte van nalatenschap

De erfgenamen van een overledene moeten erfbelasting betalen (de vroegere ‘successierechten’). Het bedrag van die erfbelasting is onder andere afhankelijk van de verwantschap, maar ook van de omvang van de nalatenschap. Daarom moet de fiscus weten wat er allemaal aan activa en schulden in de nalatenschap zit. Om dit na te gaan moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Ze moeten de aangifte binnen een termijn van vier maanden (vanaf het moment van het overlijden) indienen.

De erfgenamen doen er goed aan om hun aangifte van nalatenschap tijdig in te dienen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een belastingverhoging: naast hun verschuldigde belasting, zullen ze een bepaald percentage van de waarde van de nalatenschap extra moeten betalen.

Versoepeling

Een aangifte van nalatenschap indienen is een complexe aangelegenheid. Vaak laten erfgenamen zich daarom bijstaan door een notaris of een notarieel medewerker. De notariskantoren blijven ook tijdens de coronamaatregelen werken, maar partijen ondervinden mogelijk praktische moeilijkheden om een kantoor te bereiken. Om wat ademruimte te geven aan mensen die net een naaste hebben verloren, mag een aangifte daarom ingediend worden binnen twee maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen. Omdat die periode vandaag tot 3 mei loopt, hebben de erfgenamen dus tot 3 juli de tijd om een aangifte van nalatenschap in te dienen, zonder belastingverhoging te riskeren. De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Erfgenamen moeten dit niet aanvragen. Het uitstel wordt automatisch toegekend.

Voorbeelden

Erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 maart. Deze termijn wordt verlengd tot 3 juli (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde coronamaatregelen).

Erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 15 mei. Deze termijn wordt nu al verlengd tot 3 juli (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde coronamaatregelen).

Bron: Fednot